Η συχνή και άσκοπη χρήση της, πέρα από ενοχλητική, μπορεί να κριθεί και παράνομη, με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου.

Πότε επιτρέπεται η χρήση κόρνας;
Σύμφωνα με το Άρθρο 37 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), η χρήση κόρνας επιτρέπεται «μόνο» στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος, η χρήση κόρνας κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή του.
Μεταφορά ατόμων λόγω έκτακτης ανάγκη: Εάν μεταφέρετε άτομα που κινδυνεύουν ή χρήζουν άμεσης ιατρικής βοήθειας, η χρήση κόρνας επιτρέπεται για την ειδοποίηση των υπόλοιπων οδηγών και την εξασφάλιση της ταχύτερης δυνατής διέλευσης.

Ποιο είναι το πρόστιμο για άσκοπη χρήση κόρνας;
Η παράβαση των προαναφερθέντων διατάξεων του Κ.Ο.Κ. συνεπάγεται με πρόστιμο ύψους 10 ευρώ και αφαίρεση αδειών για 10 μέρες.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση:
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η άσκοπη χρήση κόρνας, πέρα από την πρόκληση ηχορύπανσης, μπορεί να αποσπάσει την προσοχή των οδηγών και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια στο δρόμο.

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σωστή χρήση της κόρνας κρίνεται απαραίτητη για την καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.