Υπενθύμιση προς όλα του τα εγγεγραμμένα μέλη απέστειλε το ΓΕΜΗ, προκειμένου να καταβάλλουν το ετήσιο «τέλος τήρησης της μερίδας τους» μέσα στις ανακοινωμένες προθεσμίες, δηλαδή εντός της κάθε ετήσιας χρήσης, καθώς από σήμερα θα αρχίσουν να βεβαιώνονται τα οφειλόμενα τέλη στην ΑΑΔΕ.

Το ΓΕΜΗ ξεκαθαρίζει πως σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει τα τέλη μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες ενώ δεν έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, το εν λόγω τέλος θα αποστέλλεται, από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Επιμελητηρίου μέσω της υπηρεσίας ανάπτυξης και υποστήριξης των ΠΣ ΓΕΜΗ και ΥΜΣ, στην ΑΑΔΕ «για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)».

Κατόπιν αυτών, υπογραμμίζεται ότι για τα τέλη τήρησης μερίδας των ετών 2019, 2020 στο ΓΕΜΗ που δεν θα εξοφληθούν, η διαδικασία βεβαίωσής, θα αρχίσει από την 10/04/2024.