Υπάρχει σε όλους και είναι αναπόφευκτη. Η προφορική μετάδοση νέων μεταξύ των μικρών κοινωνιών είναι είδηση. Σε άλλους πιο έντονη και εκ τούτου προήλθαν οι εφημερίδες. Αρχικώς μονοσέλιδες και χειρόγραφες. Αργότερα εκσυγχρονίσθησαν και μεγαλούργησαν. Πριν το 2.000 στον Νομόν Κυκλάδων είχαν ανέλθει στο απίστευτον ύψος των 120 εφημερίδων!!!!Και η μεγίστη πλειονότης εξεξίδετο από ιδιώτες. Δύο ή τρεις είχαν επαγγελματίαν Δημοσιογράφον! Η ενημέρωση των κατοίκων του Νομού αλλά και η ανάδειξη ιστορικών, λαογραφικών και λοιπών πολιτιστικών στοιχείων μεγίστη!

Αυτός ο ενημερωτικός θησαυρός, ομού με τις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες δεν άρεσε στους κυβερνώντες!!! Και με απαράδεκτες νομικές διατάξεις τον «αποκαθήλωσαν» από το μεγαλειώδες βάθρον της ενημερώσεως.

Σήμερον στις Κυκλάδες ο αριθμός τους, έχει περιορισθεί λίαν αισθητώς οι δε ημερήσιες επαρχιακές εν Ελλάδι ελάχιστες και μετά δυσκολίας εκδιδόμενες. Όλη η φροντίδα των κυβερνώντων εστράφη στις ημερήσιες αθηναϊκές τις οποίες και χρηματοδοτούν αδρώς και ποικιλοτρόπως!!

Παρά τις μέγιστες δυσκολίες εκτυπώσεως και διανομής των επαρχιακών εφημερίδων κάποιοι θέλησαν να αντισταθούν στην κρατικήν αδιαφορίαν. Είναι ολίγοι και αξιέπαινοι. Στη εξαίρεση αυτήν όμως υπάρχει και μια μεγίστη καινοτομία και διάκριση. Πρόκειται για το περιοδικόν έντυπον « Ο ΣΚΟΡΠΙΟΣ» όστις νύττει, ως αναφέρεται σε μότο, το οποίον εκδίδει ο ερασιτέχνης λάτρης της ενημερώσεως Κώστας Φωτεινός από το Κοπανάκι Μεσσηνίας! Και τι το ενδιαφέρον θα διερωτηθείτε και δικαίως. Απαντούμεν.

Πρώτον είναι χειρόγραφον! Και δεύτερον αποστέλλεται με το τηλέφωνον!!! (Σύστημα VIBER). Κατ’ αυτόν τον τρόπον δεν υπάρχουν τα υπέρογκα έξοδα του τυπογραφείου και τα ταχυδρομικά τέλη ούτε το χαρτί και ατελείωτες άλλες ταλαιπωρείς και δαπάνες..

Το χειρόγραφον κείμενον είναι βραβευμένη καλλιγραφία! Ομοιογενές, ισόπαχον, χωρίς στριμώγματα του κειμένου στο τέλος όπως συμβαίνει με όλους όταν γράφομεν. Πολύχρωμα τα κείμενα αναλόγως το είδος εκάστου. Στηλογραμμές τέλειες χωρίς να διαφαίνεται ότι προέρχονται από χέρι. Οι γραμματοσειρές είναι διαφόρων κατηγοριών και μεγεθών. Οι έγχρωμοι τίτλοι αλλά και η διαφορά χρώματος εντός του κειμένου επιτείνουν τα αναγραφόμενα. Ασχολείται με θέματα Κοινωνικά, Τοπικά, Δημοτικά, Πολιτικά και κρίνει ή νύττει τους παρανομούντες ή αδιαφορούντες. Πρόκειται για έντυπον αγαπητόν από τους παραλήπτες.

Για όσους γνωρίζουν πως εκδίδονται οι εφημερίδες ή γενικώς τα έντυπα πρόκειται για έναν άθλον! Άθλον θελήσεως αλλά και καλλιγραφίας πέραν της ιωβείου υπομονής προς καλλιτεχνικήν γραφήν.

Προσωπικώς είμεθα ενεοί από το σπουδαίον αυτόν έργον και συγχαίρομεν ειλικρινώς τον καλλιτέχνην και Δημοσιογράφον Κ. Φωτεινόν. Πιστεύομεν ότι δίδει φως σε έκαστον που επιθυμεί να πράξει κάτι. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ειδήσεις ολίγες και ουσιώδεις και όχι μονότονες και εκτεταμένες επί εγκλημάτων, ληστειών, πορνείας, παιδεραστίας, πωλήσεως φρούτων στην αγοράν και παραμέληση αναγκαστικώς των χρηζόντων αναδείξεως προβλημάτων της Χώρας μας. Διδαχθείτε ορισμένοι ρεπόρτερς!

Βυσσόθεν συγχαρητήρια, φίλε Κώστα.