Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Απόστολος Κόγκας και το Διοικητικό
Συμβούλιο, εκπροσωπώντας όλα τα μέλη μας που εργάζονται στο Κέντρο
Εκπαίδευσης Τεχνικού (Κ.Ε.ΤΧ.), θα θέλαμε να καλωσορίσουμε το νέο
Διοικητή του Κ.Ε.ΤΧ. ταξίαρχο Γεώργιο Αλεξίου, που ανέλαβε πρόσφατα τα
καθήκοντά του, αναβαθμιζόμενος από τη θέση του υποδιοικητή που κατείχε
μέχρι τώρα. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία ως υποδιοικητής του Κ.Ε.ΤΧ.,
κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξε άριστη συνεργασία και κατανόηση μεταξύ
μας, ο Σύλλογος είναι σίγουρος και ότι και η θητεία του ως διοικητή του Κ.Ε.ΤΧ.
θα είναι το ίδιο επιτυχής όπως πριν, και η συνεργασία μας θα κατακτήσει νέα
υψηλότερα επίπεδα.
Το ενδιαφέρον που ήδη έχει δείξει ως υποδιοικητής για το προσωπικό,
που υπηρετεί στη μονάδα, και η γνώση των θεμάτων και των προβλημάτων,
που υπάρχουν, μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους ότι θα προχωρήσουν σε
γρήγορο χρονικό διάστημα προτάσεις και λύσεις για αυτά, χωρίς να
μεσολαβήσει η εύλογη περίοδος προσαρμογής που χρειαζόταν κάθε νέος
διοικητής του Κ.Ε.ΤΧ. που προερχόταν από άλλη μονάδα.
Οι εργαζόμενοι στο Κ.Ε.ΤΧ., που υπηρετούν την Εθνική Άμυνα της
χώρας, έχουν κατ’ επανάληψη αποδείξει την αυταπάρνηση και την
συναίσθηση καθήκοντος, που τους διακρίνει, λόγω της κρίσιμης και
σημαντικής αποστολής τους και γι’ αυτό η υποστήριξη και η βοήθεια μας στο
έργο του νέου διοικητή είναι δεδομένη. Η συνεργασία του Συλλόγου μας με
τον νέο ταξίαρχο Γεώργιο Αλεξίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
κοινή προώθηση δράσεων ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό
αποτέλεσμα, προς όφελος όλων.
Ήδη, με την πολύτιμη βοήθεια, άψογη συνεργασία και
συμπαράσταση του ταξίαρχου Γεώργιου Αλεξίου υλοποιήθηκε η πρώτη κοινή
δράση της Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου μας, του Κ.Ε.ΤΧ. και του Τμήματος
Αιμοδοσίας του Γ.Κ.Ν. Άγιος Ανδρέας με την πρόσφατη απόλυτα επιτυχημένη
αιμοδοσία, για την οποία εκδώσαμε ανάλογο Δελτίο Τύπου.
Άμεσα προετοιμάζεται η επόμενη κοινή δράση μας: ο Σύλλογός μας,
στα πλαίσια των δραστηριοτήτων κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς
στον συνάνθρωπό μας, υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων,
συμπαράστασης σε Συλλόγους και Οργανισμούς κοινωφελών-κοινωνικών
σκοπών και ανοίγματος στην πατραϊκή κοινωνία, προχωρά, όπως κάνει κάθε
εορταστική περίοδο με μεγάλη προθυμία, στη συνδιοργάνωση με τον Ανώτερο
Διοικητή Φρουράς Πατρών και τους Διοικητές/Διευθυντές των μονάδων του
ΓΕΣ Ν. Αχαΐας δράση μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού (Κ.Ε.ΤΧ.) της
Πάτρας για τη συγκέντρωση τροφίμων για το συσσίτιο απόρων του Ιερού
Ναού Αγίας Τριάδας για τις άγιες ημέρες του Πάσχα.