Και αυτήν την Τρίτη... πάμε Χαμοκέλα... όπως παλιά... με το φίλο μου το Γιώργο τον Μπαλεστρινο!