Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “o Άγιος
Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας» και
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα πραγματοποιήσει τρεις εθελοντικές αιμοδοσίες στο
διήμερο 6-7/4/2024.
1. ΔΑΦΝΟΥΛΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4/2024...17.30- 21.30 σε συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο.
2. ΣΚΙΑΔΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4/2024...9.30- 14.00 στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου σε
συνεργασία με τους Τοπικούς Φορείς.
3. ΙΣΩΜΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4/2024...9.30- 14.00 στο ιατρείο.
Αγαπητοί αιμοδότες δώστε το παρόν. Οι ανάγκες σε αίμα είναι μεγάλες και δεν
σταματούν ποτέ.
Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας πάσχοντες συνανθρώπους μας
που έχουν ανάγκη αίματος!
Δώστε αίμα , δώστε αγάπη ,δώστε ζωή , είναι στο χέρι σας.