Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», στην Κάτω Αχαΐα, η τελική Ημερίδα του έργου WaterIQ «Δράσεις για τη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος (ΥΥΣ) π. Λαρισσού της ΛΑΠ Πείρου-Βέργα-Πηνειού του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή», που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ EOX) 2014-2021 και 20% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η Ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τους συνεργαζόμενους φορείς του έργου, το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και την παρακολούθησαν κάτοικοι της περιοχής, στελέχη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, των Περιφερειακών και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών που ασχολούνται με τα ύδατα, καθώς και εκπρόσωποι επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.
Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα προστασίας περιβάλλοντος κ. Άγγελος Καραντζάς, ο οποίος εκπροσωπούσε το Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της υδρογεωλογικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Κατά τη διάρκεια των επιστημονικών ανακοινώσεων επισημάνθηκαν τα προβλήματα που προκαλούν την
υποβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας των υπόγειων υδάτων του ΥΥΣ Λαρισσού και έγιναν προτάσεις για την ανάσχεση του προβλήματος της υφαλμύρινσης, με την εφαρμογή έργων τεχνητού εμπλουτισμού.