Το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο “The importance of buildings' roofs in cooling the cities and transitioning to urban climate neutrality” στις 19 Απριλίου και ώρα 11.00.

Ομιλητές:
- Prof. Mattheos Santamouris, University of New South Wales
- Dr Indira Adilkhanova, Kyung Hee University
- Dr Gergely Molnár, Central European University
- Prof. Zhonghua Gou, Wuhan University

Μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του συνδέσμου: https://upatras-gr.zoom.us/j/95480824994