Η οδήγηση στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους είναι συνυφασμένη με την καταβολή του τέλους διοδίων, το οποίο αποτελεί σημαντικό έσοδο για την συντήρηση και ανάπτυξη του οδικού δικτύου.

Η μη καταβολή του αντιτίμου στα διόδια, όμως, δεν είναι μια αθώα πράξη, καθώς συνεπάγονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 10 του ΚΟΚ.

Ποιο είναι το ύψος του προστίμου;
Το πρόστιμο για μη καταβολή διοδίων ανέρχεται σε 100 ευρώ.

Πώς βεβαιώνεται η παράβαση;
Η παράβαση βεβαιώνεται με:
Αυτοψία από αρμόδια αστυνομικά όργανα
Τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα, όπως κάμερες
Ποιες είναι οι συνέπειες της μη καταβολής του προστίμου;
Πρόστιμο 100 ευρώ.
Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για 20 ημέρες.
Αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας για 20 ημέρες.
Πώς μπορώ να πληρώσω το πρόστιμο;
Σε οποιοδήποτε κατάστημα των ΕΛΤΑ
Σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα
Η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και η καταβολή του τέλους διοδίων συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων και στην ασφάλεια όλων.

thecars.gr