Το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το
ψήφισμα που έφερε η «Λαϊκή Συσπείρωση» και αφορά τη μονάδα
επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:
«Οι παλινωδίες στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας
επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων προκαλούν μεγάλη ανησυχία για
τις επιπτώσεις στην υγεία.
Τα εργοστάσια επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων είναι αναγκαίο να
λειτουργούν με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και περιβαλλοντικούς
όρους, για να εξασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων
των γειτονικών οικισμών.
Με βάση τον εθνικό σχεδιασμό, στην ΒΙΠΕ Πατρών προγραμματίζεται η
εγκατάσταση και λειτουργία μίας εκ των τριών μονάδων επεξεργασίας
και καύσης επικίνδυνων υγειονομικών, τοξικών και μολυσματικών
αποβλήτων. Αν δεν πληρούνται οι σαφείς και επιστημονικά
καθορισμένοι όροι επεξεργασίας των τοξικών ρύπων, μπορεί να
απελευθερωθούν στο περιβάλλον διοξίνες, βαρέα μέταλλα και φουρνιά,
που προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας σε ανθρώπους, ζώα και
φυτά.
Οι διαδικασίες έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της εν λόγω
εγκατάστασης γεννούν σοβαρές ανησυχίες, αφού πριν την τελευταία
θετική απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, προηγήθηκαν αρνητικές αποφάσεις και
εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις στην ΜΠΕ, ενώ έγιναν τεκμηριωμένες

επιστημονικά παρατηρήσεις για επανεξέταση της μεθόδου επεξεργασίας
των επικίνδυνων αποβλήτων και επάρκειας των διαδικασιών
εξασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα:
Στις 21 Δεκεμβρίου του 2022, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών
Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε θετική
γνωμάτευση επί της ΜΠΕ, αλλά συνοδευόμενη από πολυάριθμες
παρατηρήσεις, με πολυσέλιδη αναφορά των ελλείψεων της μελέτης.
Την 1 Αυγούστου του 2023, η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής,
Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου, λαμβάνοντας υπόψη
τις παραπάνω παρατηρήσεις δεν ενέκρινε τη ΜΠΕ που υποβλήθηκε για
τη συγκεκριμένη μονάδα.
Μετά από προσφυγή της ενδιαφερόμενης εταιρείας στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έγινε δεκτή από τον Θ. Σκυλακάκη,
ανέπεμψε την απόφαση για τυπικούς λόγους. Μετά από και αυτό, χωρίς
καμία αλλαγή στη μελέτη, ούτε αιτιολόγηση, εκδόθηκε θετική απόφαση
έγκρισης από τον διευθυντή της ίδιας υπηρεσία της Αποκεντρωμένης,
που την 1η Αυγούστου του 2023 την είχε απορρίψει.
Επειδή πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, που αφορά στη δημόσια
υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, το ΥΠΕΝ και οι αρμόδιες
αρχές, Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη, να κάνουν όλες τις
ενδεικνυόμενες διαδικασίες, ώστε να τροποποιηθεί η ΜΠΕ με βάση τις
παρατηρήσεις και να επανυποβληθεί για έγκριση αρμοδίως ανάλογα με
την δυναμικότητα της μονάδας».