Σύμφωνα με πρόσφατα ψηφισμένο νόμο (Οκτώβριος 2023) που αφορά την βελτίωση λειτουργίας των
ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού προβλέπεται ειδική μη αποφασιστικού χαρακτήρα διμηνιαία συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου για τον έλεγχο των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής. Οι δημοτικοί σύμβουλοι
στέλνουν τα ερωτήματά τους (έως 10 ανά συνεδρίαση) και δίνονται απαντήσεις από ορισμένο
εκπρόσωπο.
Το σπιράλ, θέλοντας να αξιοποιήσει και αυτό το εργαλείο προς ανάδειξη των προβλημάτων της
καθημερινότητας των δημοτών και ταυτόχρονα γόνιμης αντιπολιτευτικής κριτικής, στην πρώτη σχετική
συνεδρίαση έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις οφειλές προς τον Δήμο Πατρών και το Πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι».
Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν ως εξής:
«1. Ισχύει ότι διαγράφονται ή δεν πρέπει να ζητηθούν χρέη που "γεννήθηκαν" έως την 31/12/2012;
Πόση "ζημία" συνεπάγεται αυτό για τον δήμο; Ποια είναι η διαδικασία για να κάνει ρύθμιση ο
οφειλέτης, σαν τρόπο αποπληρωμής των οφειλόμενων προς το δήμο; Μέχρι πόσες δόσεις;Πώς
ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τα χρέη, τις διαδικασίες, τις ρυθμίσεις, τις δυνατότητες που τους
δίνει ο νόμος, τις συνέπειες;
Δημότης αναγκάστηκε να καταβάλει όλο το ποσό της οφειλής του, ώστε να πετύχει αποδέσμευση, γιατί
δεν του αναγνωρίστηκε το δικαίωμα σε διακανονισμό. Το θέμα αφορά πολλούς συνδημότες μας και
εξελίσσεται σε ένα μεγάλο κοινωνικά διαστρωματικό ζήτημα της πόλης.
2. Σε ότι αφορά τα ΝΠΔΔ η μετάβαση στο δήμο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ωστόσο, το πρόγραμμα
"Βοήθεια στο Σπίτι" έχει περάσει από τον Κοινωνικό Οργανισμό στην Αντιδημαρχία Υγείας. Έχουν όντως
προκύψει προβλήματα στη λειτουργία του και στη μισθοδοσία των υπαλλήλων; Έχουν λυθεί τα
προβλήματα αυτά; Πόσοι ηλικιωμένοι εξυπηρετούνται, αυτή την περίοδο, από το πρόγραμμα;»
Ο Πέτρος Ψωμάς και η δημοτική παράταξη ζητούν από τον πατραϊκό λαό να αξιοποιήσει αυτή την
ευκαιρία προκειμένου να ανοίξει άμεσος δίαυλος επικοινωνίας με τους άρχοντες του τόπου και καλεί
όλους στο να καταθέτουν στα μέλη της δημοτικής ομάδας τη σκέψη και τον προβληματισμό τους
σχετικά με αυτοδιοικητικά ζητήματα που τους απασχολούν. Οι εποχές έχουν ανάγκη από
συμμετοχικότητα και η ανεξάρτητη παράταξη των απλών πολιτών δίνει χώρο να αναπτυχθεί
ουσιαστικά.
Η νέα αυτή διαδικασία της λογοδοσίας των τοπικών αρχόντων θα αποδειχθεί γόνιμη και χρήσιμη μόνο
αν αντιμετωπιστεί σοβαρά από τη δημοτική αρχή, τις δημοτικές παρατάξεις και τους ίδιους τους
δημότες. Το σπιράλ δεσμεύεται να διατυπώνει καίρια ερωτήματα ανά δίμηνο στις σχετικές συνδριάσεις
της λογοδοσίας.