Η Διπλωματία είναι η πολιτική τέχνη - δύναμη η οποία μπορεί να καλύψει ευσχήμως δυσμενή γεγονότα ή να αποτρέψει άλλα κατά το μάλλον ή ήττον σοβαρά και επικίνδυνα. Διαχρονικώς έχει αποτρέψει πλειστάκις και την κήρυξη πολέμων! Χώρα με ανεπτυγμένην την Διπλωματίαν, έχει επιτύχει πολλά και ποικίλα οφέλη για τον Λαόν της.

Η Ελλάδα έχει ανεπτυγμένη την Διπλωματίαν; Ας έχομεν επιφυλάξεις. Το τελευταίον συμβάν με την Ρωσίαν δείχνει χαμηλόν επίπεδον χειρισμού αυτής. Το συμβάν.

Κατ΄ έτος το Ελληνικόν Κράτος δια του Υπουργείου Εξωτερικών προσκαλεί μεταξύ άλλων επισήμων και τους διπλωματικούς υπευθύνους όπως παραστούν στις ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Χώρας από τον οθωμανικόν ζυγόν. Τους πρώτους Διπλωμάτες που καλούσε επί έτη η Ελλάδα, από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα σε εκδηλώσεις ήταν οι Ρώσοι για να εκφράσει την απέραντην ευγνωμοσύνην της προς το Κράτος αυτό το οποίον συνέβαλε αποφασιστικώς στην απελευθέρωση της Ελλάδος. Όχι με λόγια αλλά με ναυτικές δυνάμεις και πεισματικήν θέληση για την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος!! Και το επέτυχε.

Για την εφετεινήν επέτειον το Υπουργείον Εξωτερικών έξεδωσε διαταγήν να μη προσκληθούν οι Διπλωματικές και προξενικές Αρχές όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά σε όποιαν άλλην χώραν οι Έλληνες προβούν σε εορταστικές εκδηλώσεις!!!! Λάθος μεγάλον. Διότι αυτήν την στιγμήν δεν ευρισκόμεθα σε εμπόλεμον σχέση με την Ρωσίαν! Έχομεν στραφεί όλως αδίκως εναντίον της επειδή προσπαθεί να λύσει τις διαφορές που έχει με την Ουκρανίαν. Και ποίοι είμεθα εμείς που επεμβαίνομεν στις διαφορές δύο άλλων χωρών μεταξύ τους;; Γιατί δεν βγάζομεν «λέξη» για την κατοχήν από την τουρκίαν του 1/3 της Κύπρου μας;;; Και δεν είναι πρόσφατον. Σαράντα χρόνια διαρκεί η σκληρή κατοχή και στο διάστημα αυτό αγκαλιάζομεν τους κατακτητές τούρκους! Δεν διεμαρτήθημεν και δεν έχομεν διακόψει τις διπλωματικές προσκλήσεις σε καμμίαν επίσημην εκδήλωση της Ελλάδος. Η Ρωσία δεν έχει κατακτήσει ουκρανικόν έδαφος! Γιατί γίναμεν «βασιλικώτεροι του βασιλέως» και διακείμεθα εχθρικώς στην φίλην χώραν; Δυστυχώς όχι με λόγια αλλά και με πράξεις αφού τροφοδοτούμεν τον ουκρανικόν στρατόν με μεγάλες ποσότητες όπλων για να κτυπά την Ρωσίαν! Μήπως την κτυπάμεν και εμείς;;

Σε ανακοίνωση που έδωσε το Υπουργείον Εξωτερικών της Ρωσίας η εκπρόσωπος Μαρία Ζαχάροβα μεταξύ άλλων τόνισε καυστικώς.

«Αυτή η εξέλιξη είναι μόνον ένα στοιχείον της άνευ ορίων εχθρικής εκστρατείας, την οποίαν, επικαλούμενη την τρέχουσα διεθνή επικαιρότητα, εκκίνησε και συνεχίζει η κυβέρνηση Κ.Μητσοτάκη με στόχον να διαγραφεί από την συλλογική μνήμη οτιδήποτε που σχετίζεται με την Ρωσίαν, θυσιάζοντας χάριν στις πρόσκαιρες περιστάσεις – τους αιώνιους ιστορικούς, πολιτιστικούς και πνευματικούς δεσμούς μεταξύ των δυο λαών μας. Πάνω στο κύμα της επιθετικής ρωσοφοβίας η Αθήνα επιμένει στις εγκληματικές αποφάσεις της, συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής οπλισμού στην Ουκρανίαν, με τον οποίον το καθεστώς του Κιέβου εξακολουθεί να εξοντώνει αμάχους, ανάμεσά τους και Έλληνες της Αζοφικής».

Σε όλην την διάρκειαν της Επαναστάσεως οι Ρώσοι ήταν στο πλευρόν των Ελλήνων. Κατά την ναυμαχίαν του Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827 η εμμονή της Ρωσίας για την επίθεση κατά των οθωμανών ήταν αποτελεσματική. Ο βασιλιάς της Βρετανίας Γεώργιος ο Δ’ χαρακτήρισε την επίθεση ως «παράτολμον τόλμημα». Ουσιαστικώς μάλλον δεν ήθελε την ναυμαχίαν αυτήν!

Η αδικαιλόγητος εμμονή της παρούσης κυβερνήσεως εναντίον της Ρωσίας είναι ανέκφραστον πλήγμα κατά της Ελλάδος. Πλήγμα, ιστορικόν , οικονομικόν, πολιτιστικόν, ηθικόν. Η εναντιότης αυτή πόθεν προέρχται;

Γιατί άραγε ο Λαός δεν διαμαρτύρεται;;