Κατά τον Μάρτιο του 2018 είχε γίνει αναπαραγωγή σε εφημερίδες και ιστοσελίδες δημοσιευμάτων της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ.

Σύμφωνα με αυτά τα (συκοφαντικά) δημοσιεύματα είχα, δήθεν, επηρεάσει λόγω της βουλευτικής μου ιδιότητας κυβερνητική απόφαση του τότε Υφυπουργού Εργασίας, με βάση την οποία ως συνταξιούχος της Τράπεζας της Ελλάδος θα εξαιρούμουν δήθεν της περικοπής της σύνταξής μου και θα ευνοούμουν ως προς το ζήτημα αυτό έναντι των άλλων συνταξιούχων του ΕΦΚΑ. Αντίθετα, το αληθές ήταν ότι καμία τέτοια κυβερνητική απόφαση δεν υπήρξε και ότι υπέστην και εγώ ο ίδιος περικοπή της σύνταξής μου και μάλιστα κατά ποσοστό μεγαλύτερο της περικοπής των άλλων συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.

Σας ενημερώνω ότι με την υπ'αριθμ.5198/2023 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών τα ως άνω δημοσιεύματα κρίθηκαν τελεσίδικα ως αναληθή και δυσφημιστικά, η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ υποχρεώθηκε σε χρηματική μου ικανοποίηση για αυτά και σε υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της σχετικής απόφασης.

Δείτε την απόφαση εδώ.