Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού στο Πνευματικό Κέντρο Διακοπτού