Χωρίς την δυνατότητα να δώσουν για δίπλωμα οδήγησης έχουν μείνει οι υποψήφιοι οδηγοί δικύκλων της Αχαΐας, σύμφωνα με ανακοίνωσή του σωματείου εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής Νομού Αχαΐας.

Ο λόγος; Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες υποδομές και συνθήκες ασφαλείας στους χώρους των εξετάσεων. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ N. ΑΧΑΙΑΣ», συντετμημένα Σ.Ε.Ο.Κ.Α.Α., με έδρα την Πάτρα του Νομού Αχαΐας, όπως νομίμως εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι έχει προβεί σε αναστολή των εξετάσεων για τους υποψήφιους οδηγούς δίκυκλων οχημάτων από την 01-03-2024 και επ’ αόριστον, λόγω της έλλειψης των αναγκαίων υποδομών και των απαιτούμενων συνθηκών ασφαλείας στους χώρους διενέργειας των εξετάσεων.

Το Σωματείο μας έχει προβεί εγκύρως και με όλα τα πρόσφορα μέσα στη γνωστοποίηση προς όλες τις αρμόδιες αρχές των ως άνω προβλημάτων, ωστόσο, ουδέν μέτρο έχει ληφθεί από αυτές. Το Σωματείο έλαβε την ανωτέρω απόφαση, ενεργώντας με υπευθυνότητα, μαχόμενο να διασφαλίσει συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας για όλα τα συμμετέχοντα στις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών δίκυκλων οχημάτων μέρη».