Με ιδιαίτερη χαρά, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, υποδέχθηκε στο γραφείο της, την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού«ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»Ν. Αχαΐας, κα Αγγελική Στεφανάκη και την κοινωνική λειτουργό-επιστημονικά υπεύθυνη, κα Ελένη Μητροπούλου.

Βασικά θέματα συζήτησης αποτέλεσαν τα πρακτικά ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν οι γυναίκες που βιώνουν την ασθένεια αλλά και οι επιζήσασες από αυτή, καθώς επίσης, και η ανάγκη στήριξης και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των φροντιστών ασθενών με καρκίνο από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας συνεχάρη την Πρόεδρο, τα στελέχη του Συλλόγου και τους εθελοντές για το σπουδαίο έργο τους, που υπερβαίνει τα 23 χρόνια σταθερής δράσης, με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα στην παροχή ολοκληρωμένης στήριξης στις πάσχουσες, τόσο κατά το ταξίδι τους προς την ίαση, όσο και στη μετέπειτα πορεία τους.

Τέλος, συμφωνήθηκε από κοινού η σύμπραξη γιαδιαμόρφωση δράσεων στο πλαίσιο της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης καλύπτοντας έτσι ολιστικά τις υφιστάμενες ανάγκες και η ενίσχυση του προσυμπτωματικού ελέγχου με τη συνδρομή της κινητής μονάδας υγείας της Π.Δ.Ε.