Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πατρέων στο πλαίσιο εκπόνησης του  Ειδικού Σχεδίου Απομάκρυνσης Πολιτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, σε εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 4662/2020, συντάσσει Μητρώο έγκαιρης απομάκρυνσης των ευάλωτων ομάδων πολιτών, που διαβιούν σε δομημένες περιοχές (οικισμούς, πολεοδομικά τμήματα πόλεων κλπ) των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις.

Προκειμένου να γίνει σύνταξη Μητρώου Ευάλωτων Πολιτών για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίηση από τη Δημοτική Αρχή, σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου οργανωμένης απομάκρυνσης, καλούμε όσες και όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πολιτών ( ΑμεΑ, με κινητικά ή /και αναπνευστικά προβλήματα, κώφωση, τύφλωση – υπερήλικες κλπ.) που διαβιούν σε περιοχές (οικισμοί – πολεοδομικά τμήματα πόλεων) όπου συνορεύουν με δάση - δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις με μεγάλη επικινδυνότητα ή τούς προσωπικού τους βοηθούς, ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, εφόσον το επιθυμούν να καταγραφούν στο μητρώο, να επικοινωνήσουν με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πατρέων ώστε να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή τους στο Μητρώο Ευάλωτων Πολιτών.

Για την καταγραφή στο ανωτέρω μητρώο, τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να παρέχουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους, ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία, τα οποία για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν δημοσιοποιούνται.

Στο Μητρώο εντάσσονται μόνο όσοι πολίτες διαβιούν σε συγκεκριμένους Οικισμούς ή Πολεοδομικά τμήματα που συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις.

Τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης είναι τα παρακάτω:

  • τα στοιχεία επικοινωνίας
  • η δ/νση κατοικίας
  • η κατηγορία Ευαλωτότητας που ανήκουν (π.χ. ΑμεΑ, ηλικιωμένο άτομο)
  • η κατηγόρια αναπηρίας που ανήκουν (κώφωση, τύφλωση, κλπ)
  • η ειδική θεραπευτική – φαρμακευτική αγωγή
  • τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων
  • το μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί για την μετακίνηση τους (π.χ. ασθενοφόρο , επιβατικό αυτοκίνητο κλπ)

Η Υπεύθυνη Δήλωση με όλα τα στοιχεία αποστέλλεται:

Α) Ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Για το Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών» προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πατρέων (Ταχ. Διεύθυνση: Μαιζώνος 19   Τ.Κ.: 26 223   Πάτρα)

Β) Με κατάθεσή της αυτοπροσώπως στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου Πατρέων ( Μαιζώνος 19   Πάτρα)

Γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες, μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στο email: [email protected]

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης στο site Δήμου Πατρέων:  https://e-patras.gr/el