Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνάντηση εργασίας είχε ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας κ. Βαγγέλη Καραχάλιο. Ο κ. Καραχάλιος, στο πλαίσιο της πρόσφατης ανάληψης καθηκόντων του ως πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ, πραγματοποιεί κύκλο συναντήσεων με εκπροσώπους δήμων, αρχών και φορέων με στόχο τη δημιουργία ενός διευρυμένου οργάνου που θα παρακολουθεί ζητήματα μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας και παρουσίασε στο δήμαρχο τη βασική φιλοσοφία της πρότασης αυτής, που θα ονομάζεται «Δυτική Ελλάδα 2040».

Τα κυριότερα ζητήματα στα οποία θα εστιάζει η εν λόγω δομή αφορούν στην κλιματική κρίση, τη δημογραφική συρρίκνωση, τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, τα νέα επαγγέλματα, την Τεχνητή Νοημοσύνη κ.α.. Βεβαίως δεν θα λειτουργεί υποκαθιστώντας τα πολιτικά και επιστημονικά θεσμικά όργανα αλλά θα κινείται υποστηρικτικά, ως «γέφυρα» μεταξύ τους, όπως σημείωσε ο κ. Καραχάλιος. Με τη σειρά του ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης
Καλογερόπουλος τόνισε ότι βλέπει θετικά κάθε πρόταση για ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτικών φορέων,πάντοτε στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ζωής των πολιτών.