Η Πρόεδρος το Δ.Σ. και τα μέλη του Σωματείου «Σύλλογος Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης Παν. Γεν. Νοσ. Πατρών Ασθενών με κακώσεις Νωτιαίου Μυελού “Δημήτρης και Βέρα Σφήκα”» (Σ.Φί.Κ.Α.) θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστήριες στην Πρόεδρο Κατερίνα Παναγοπούλου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα» για τη στήριξή σας στις προσπάθειες που έχουν ήδη αναληφθεί από τη συντονίστρια του Π.Α.Σ.Γ. «Καλλιπάτειρα» - Παράρτημα Πάτρας κυρία Μαρία Μανουσάκη – Μαλλιώρη και αφορούν στην ενίσχυση του έργου του Σωματείου μας.

Ειδικότερα θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την δωρεά τους με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€) το οποίο κατατέθηκε στο λ/σμό ταμιευτηρίου του Σωματείου μας.

Η δωρεά αυτή καταχωρήθηκε στο βιβλίο εισόδων/εξόδων του Σωματείου και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου όπως αυτοί αναφέρονται στο καταστατικό του.

Τέτοιες ενέργειες περιποίουν τιμή για το εθελοντικό μας έργο, ιδιαίτερα τούτη τη στιγμή κατά την οποία στο μόνο που μπορούμε να στηριχθούμε, είναι στις πράξεις αλληλεγγύης και στον εθελοντισμό από υγιή σωματεία όπως η «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Ιουλία Συροκώστα


Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Μπάλλας