Με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστο Μπούρα, συναντήθηκαν προσφάτως, ο πρόεδρος Γιάννης Σελίμης και τα μέλη της «Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών» Δυτικής Ελλάδας.

Συζήτησαν για την περαιτέρω συνεργασία που θα πρέπει να έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών με το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, σε μία σειρά ζητημάτων, όπως: η ενημέρωση των τελειοφοίτων και αποφοίτων του ιδρύματος, στον κλάδο των μηχανικών, για την αγορά εργασίας, τις ευκαιρίες που υπάρχουν ή που ανοίγονται στην περιοχή, τις προοπτικές και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Επίσης,  συμφώνησαν να εντείνουν τις προσπάθειες προκειμένου οι νέοι εισαχθέντες στο επάγγελμα να γνωρίζουν λόγους για τους οποίους θα πρέπει να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου, το οποίο είναι επιστημονικός φορέας του κράτους, αφού γραφτούν μέλη του.

Επιπροσθέτως, τονίστηκε ότι είναι απαραίτητο να ενδυναμωθεί η σύμπλευση των δύο πλευρών και για τον εξής σημαντικό λόγο: Πανεπιστήμιο και ΤΕΕ, με το εξειδικευμένο προσωπικό τους, μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες εργασίας για έρευνα, ανάλυση σημαντικών ζητημάτων της περιοχής, δίνοντας λύσεις μέσω μελετών για έργα που θα προτείνονται και θα υλοποιούνται. Αυτό, αφενός, μπορεί να λύσει προβλήματα της περιοχής και αφετέρου, θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Στρατηγικός στόχος της ΔΚΜ-ΤΔΕ είναι: να δίνονται όλο και περισσότερες ευκαιρίες στους νέους να παραμένουν στην περιοχή μας, κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη συνεχή ενημέρωσή τους, με ευρύτερες συνεργασίες στον επαγγελματικό τομέα και συμμετοχή τους στις τοπικές εξελίξεις.