Σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους αρχών και φορέων ξεκινά τις επόμενες μέρες ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος με την ευκαιρία της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων του.

Ο κ. Καραχάλιος όπως είναι γνωστό κατά τη φετινή εκδήλωση κοπής της πίτας του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ανήγγειλε πρωτοβουλία εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου με σκοπό τη δημιουργία ενός διευρυμένου  οργάνου που θα παρακολουθεί ζητήματα μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκινά κύκλο συναντήσεων το επόμενο διάστημα ώστε να περιγράψει στους εκπροσώπους αρχών και φορέων την βασική φιλοσοφία της πρότασης που έχει καταθέσει το ΤΕΕ.

Ειδικότερα ο κ. Καραχάλιος έχει εστιάσει στη δημιουργία ενός οργάνου που θα έχει την ονομασία «Δυτική Ελλάδα 2040» και το οποίο θα παρακολουθεί ζητήματα μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης της περιοχής, θα διατυπώνει γνώμη και θα παρέχει επιστημονική τεκμηρίωση για προκλήσεις και ανάγκες που είναι ήδη στην καθημερινή ατζέντα μας όπως η κλιματική κρίση, η δημογραφική συρρίκνωση, η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, η είσοδος στη ζωή μας της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο μετασχηματισμός των προτύπων απασχόλησης, τα νέα επαγγέλματα κ.λπ.

«Δεν πρόκειται για δομή που έρχεται να  υποκαταστήσει τα πολιτικά και επιστημονικά θεσμικά όργανα. Αλλά για δομή που έχει σκοπό να δημιουργήσει μια μόνιμη γέφυρα μεταξύ τους. Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας, των Δήμων και της ΠΕΔ. Δυτικής Ελλάδας, των Πανεπιστημίων, των Επιμελητηρίων μας και φυσικά της Κοινωνίας των Πολιτών», αναφέρει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας.