Στο «στόχαστρο» της Εφορίας βρίσκονται περισσότερες από 2.500 υποθέσεις μεταξύ οποίων συμπεριλαμβάνονται παλαιές και εκκρεμείς μεταβιβάσεις ακινήτων. Συγκεκριμένα η Εφορία θα ελέγξει εάν υπάρχουν εικονικές συναλλαγές στις περιπτώσεις αφορολόγητων γονικών παροχών, δωρεών ακινήτων και χρηματικών ποσών και οι παραβάτες θα πληρώσουν φόρο έως 40% ( δωρεές χρημάτων).

Yπενθυμίζεται πως το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ αφορά γονικές παροχές – δωρεές οποιασδήποτε φύσεως περιουσίας (κινητής, ακίνητης, απαίτησης) με δωρεοδόχους μόνο τα πρόσωπα της Α’ κατηγορίας (σύζυγος, μέρος συμφώνου συμβίωσης, τέκνα, εγγόνια και γονείς). Ωστόσο αδέρφια, ανίψια, θείοι και άλλοι συγγενείς εξαιρούνται από την απαλλαγή.
Οι χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές

Υπενθυμίζεται πως χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές θα πρέπει να αποδεικνύονται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης επισημαίνεται πως με αυτοτελή συντελεστή 10% χωρίς αφορολόγητο όριο φορολογούνται χρηματικές γονικές παροχές με μετρητά. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο γονιός καταθέσει χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του παιδιού.

Εάν όμως γίνεται μεταφορά χρηματικού ποσού προς κοινό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου με τρίτο πρόσωπο, τότε η αποδεδειγμένη «χρήση» του χρηματικού ποσού της γονικής παροχής/δωρεάς από το τέκνο/δωρεοδόχο και όχι από το τρίτο πρόσωπο αποτελεί αντικείμενο ελέγχου. Και εάν αποδεικνύεται η «χρήση» του χρηματικού ποσού από το τρίτο πρόσωπο, τότε επιβάλλεται φόρος δωρεάς.
Τι ισχύει για τις περιπτώσεις διαδοχικών δωρεών

Μάλιστα η Εφορία διερευνά τις πραγματικές συνθήκες και τη σκοπιμότητα των διαδοχικών δωρεών αλλά και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ αυτών. Δηλαδή η Εφορία ελέγχει σε αυτές τις περιπτώσεις για το εάν ωφελούνται πρόσωπα που δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ (π.χ. δωρεά από τέκνο σε γονέα και εν συνεχεία δωρεά από αυτόν τον γονέα σε άλλο τέκνο)

Στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι ο τελικά ωφελούμενος από τις διαδοχικές δωρεές είναι πρόσωπο που δεν ανήκει στην Α’ κατηγορία δικαιούχων (π.χ. αδερφός) και ότι οι διαδοχικές δωρεές έχουν γίνει προς το σκοπό αυτό τότε επιβάλλεται φόρος 20% χωρίς αφορολόγητο όριο. Εάν το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μεταξύ των διαδοχικών δωρεών είναι σύντομο (όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών) χτυπάει συναγερμός στις ελεγκτικές αρχές.

Η δυνατότητα του γονέα/δωρητή να πραγματοποιήσει χρηματική γονική παροχή/δωρεά προς το τέκνο/δωρεοδόχο δεν ελέγχεται κατά το στάδιο της υποβολής της δήλωσης. Δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση συνυποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος παρελθόντων ετών κ.λπ.. Το πόθεν έσχες του δωρητή ερευνάται κατά τον έλεγχο της δήλωσης. Για το λόγο αυτό όσοι δωρίζουν χρήματα θα πρέπει να «τσεκάρουν» τα εισοδήματά τους και συγκεκριμένα εάν μπορούν να καλύψουν τη δωρεά ή γονική παροχή. Μια από τις λύσεις που έχουν οι φορολογούμενοι για να καλύψουν το «πόθεν έσχες» είναι η ανάλωση κεφαλαίου. Με τη μέθοδο αυτή μπορούν να επικαλεστούν εισοδήματα προηγούμενων ετών χωρίς να υπάρχει περιορισμός. Δηλαδή, μπορούν να επικαλεστούν εισοδήματα που είχαν πριν από 5, 10, 20 ή περισσότερα χρόνια.