Ένα μεγάλη σημασίας πρόγραμμα για κορίτσια και τη διεύρυνση χρήσης προϊόντων περιόδου, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσίασε στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο η αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η μη χρήση προϊόντων υγιεινής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και διαταράσσει τη σχολική ζωή. Σύμφωνα με έρευνες, στη χώρα μας υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 10.000 κορίτσια απουσιάζουν από το σχολείο από λίγες ως πολλές μέρες κάθε μήνα, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας να ανταπεξέλθουν στο κόστος προϊόντων περιόδου.

Επιπλέον, το 20% των μητέρων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία λόγω του υψηλού κόστους αγοράς προϊόντων περιόδου, ενώ το 18% δεν έχει προχωρήσει με αγορές ειδών πρώτης ανάγκης προκειμένου να αγοράσει σερβιέτες. Έτσι, βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή υγείας των έφηβων κοριτσιών μέσα από την αποστιγματοποίηση της περιόδου, αλλά και η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία.

Το πρόγραμμα στοχεύει σε:

-Αποστιγματοποίηση περιόδου & προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των κοριτσιών,
-Καταπολέμηση κοινωνικών προκαταλήψεων & ψευδών πληροφοριών για την εμμηνόρροια.
-Εκπαίδευση με εκπαιδευτικών, γονέων και εφήβων για θέματα περιόδου, ώστε να ενισχυθεί ο εγγραμματισμός υγείας για το θέμα αυτό
-Δωρεάν διανομή προϊόντων περιόδου και αποφυγή κινδύνων υγείας που προκαλεί η μη χρήση τους

Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά (ανά αναπτυξιακό επίπεδο), για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των παιδιών.

Παράλληλα, θα οργανωθούν σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε 250 σχολεία με στόχο την ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών.

Κάθε σχολείο θα έχει το ειδικό kit περιόδου και οι εκπαιδευτικοί θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες που μπορεί να προκύψουν στα κορίτσια την ώρα των σχολικών μαθημάτων. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς θα μπορούν πλέον τα κορίτσια να αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό ως ένα φυσιολογικό φαινόμενο που συνδέεται με την ανάπτυξη και την υγεία τους και όχι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπονται.

Παράλληλα, η εκπαίδευση και η ενδυνάμωση των γονέων θα συμβάλλει στο να μπορούν να μιλήσουν με τα κορίτσια τους πιο άνετα για αυτά τα ζητήματα και να τα συμβουλεύσουν κατάλληλα, ώστε να προστατεύουν την υγεία και την ανάπτυξη τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δράσης κοινωνικής ενδυνάμωσης από κορίτσια σε κορίτσια με στόχο την αποστιγματοποίησης της περιόδου με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και όχι μόνο, αλλά και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διανεμηθούν σε 200 σχολεία της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια 2 σχολικών ετών, περί τα 14.000.000 προϊόντα περιόδου και κάθε κορίτσι θα παραλαμβάνει κάθε τρεις μήνες τα προϊόντα που χρειάζεται για το διάστημα αυτό. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται σε τριμηνιαία βάση για δύο έτη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το πρόγραμμα αποτελεί βασικό στρατηγικό πλαίσιο ώστε να εξεταστεί η επέκταση του και σε ευρύτερο επίπεδο.