Ρεμπέτες όλης της Πάτρας ενωθείτε! Σημείο συνάντησης η Χαμοκέλα!

Στο μπουζούκ(τρίχορδο)ι ο Παναγιώτης Γουλιμής
Στην κιθάρα ο Σπύρος Μπονέλης
και στην φωνή η Χαρά Γεωργοπούλου