Και ενώ οι συζητήσεις για την σημασία του δημόσιου Πανεπιστημίου συνεχίζονται, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, φαίνεται ότι έχουν περάσει για τα καλά στην πράξη.

Η πράξη που δεν σχετίζεται πάντα με το εκπαιδευτικό κομμάτι ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, αλλά έχει να κάνει με το καθαρά πρακτικό κομμάτι που αφορά την βελτίωση του περιβάλλοντα χώρου και της υποδομής του Πανεπιστημίου, με έργα που καταλήγουν να ανεβάζουν την ποιότητα ζωής των μελών του εντός της Πανεπιστημιούπολης.

Σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε σε αναρτήσεις του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Μπούρα, πριν από μερικές μέρες ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό έργο που αφορά την αναβάθμιση της ποιότητας του νερού και παραδόθηκε ήδη προς χρήση.

Είναι το έργο «Κατασκευή υποδομής συστήματος χλωρίωσης νερού ύδρευσης στη δεξαμενή βαρύτητας και συναφών εργασιών».


Από εκεί και πέρα σε ότι αφορά τον περιβάλλοντα χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών και τις σχολές του, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε στην ανάρτηση του πρύτανη, εκτελούνται οι εξής εργασίες:

- του νέου δικτύου εξωτερικών χανδάκων απορροής ομβρίων μεταξύ των κτιρίων Χημείας και Χημ. Μηχανικών που περιλαμβάνουν  τοποθέτηση των απαιτούμενων καλουπιών, διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας και τέλος κατασκευή των νέων χανδάκων από κατάλληλο σκυρόδεμα με σιδηρό οπλισμό. Παράλληλα τοποθετούνται σιδηρογωνιές/σχάρες στα ως άνω τμήματα, προς ολοκλήρωση και παράδοση τμηματικά των υπό κατασκευή εξωτερικών χανδάκων.

- που αφορούν στη διαμόρφωση υπόβασης (διάστρωση  σκυροδέματος) για να ακολουθήσει η τοποθέτηση πλακών του υπό κατασκευή Ποδηλατόδρομου έμπροσθεν του Πάρκου Ειρήνης. Στο άλλο μισό (κατά μήκος)  τμήμα πραγματοποιούνται χωματουργικές εργασίες εκσκαφής δημιουργίας  υπόβασης των κρασπέδων καθώς και εργασίες απομάκρυνσης των καθαιρεθέντων  υλικών.

-απομάκρυνσης ριζικών συστημάτων των δένδρων στο τμήμα που αφορά στην οδό Erasmus μεταξύ των οδών Οδ. Ελύτη και Πυθαγόρα καθώς χωματουργικές εργασίες εκσκαφής και διάστρωσης σκυροδέματος για  την δημιουργία υπόβασης των κρασπέδων που θα τοποθετηθούν.

(Οι φωτογραφίες είναι του πρύτανη).