Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η κοπή δέντρων στα περιαστικά δάση των περιοχών Γηροκομείου, Δασυλλίου και Σαραβαλίου –Κεφαλοβρύσου καθώς και των πευκόφυτων περιοχών του Ριγανοκάμπου , Αρόης και του Ρωμανού που αποτελούν μοναδικούς πνεύμονες οξυγόνου και πρασίνου για την πόλη της Πάτρας και έχουν ιστορία πλέον των 100 ετών.
Η υλοτόμηση γίνεται από τη ΔΕΔΔΗΕ για λόγους Δημοσίου συμφέροντος και στηρίζεται σε σχετική απόφαση του Δασαρχείου Πατρών με την οποία εγκρίνει ή καλύτερα αναθέτει τη διεξαγωγή εργασιών «αποκλαδώσεων δασικών δέντρων/θάμνων και των αναγκαίων υλοτομιών ιστάμενων ή επισφαλούς αντοχής δασικών δέντρων καθώς και των απαραίτητων επεμβάσεων για την εξασφάλιση των αποστάσεων ασφαλείας από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» για την αποτροπή πυρκαγιών λόγω και της κλιματικής αλλαγής!
Παρότι η διαδικασία φαίνεται νομότυπη και υπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα για το περιβάλλον στην εφαρμογή της καθώς τελικά ένα ιδιωτικό συνεργείο έχει την ευθύνη για την αποκλάδωση του δάσους με μοναδικό κριτήριο την εγγύτητα στη γραμμή διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ομολογουμένως το Δημόσιο συμφέρον απαιτεί τη διευκόλυνση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και οπωσδήποτε την αποτροπή πυρκαγιάς στο δάσος από ανάφλεξη(παλιότερα αντιμετωπιζόταν με κλαδέματα προληπτικά και στοχευμένα).
Ωστόσο το Δημόσιο συμφέρον απαιτεί και την προστασία , κυρίως την επιβίωση του δάσους για την προστασία της υγείας και τη διατήρηση της ζωής των τωρινών και επόμενων γενεών και με την εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή η προστασία των δασών αποτελεί, ως γνωστόν, αναγκαιότητα. Το οξύμωρο είναι ότι το δάσος που καταστρέφουμε είναι αυτό που μας προστατεύει και από τις πυρκαγιές αποτρέποντας τις ξηρασίες με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης!
Επίσης το Σύνταγμα με το άρθρο 24 καθιερώνει αυξημένη προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, όπως πάρκα ,άλση μέσω της βιώσιμης και αειφορικής διαχείρισής τους την οποία εγγυάται και διασφαλίζει με την παρουσία της η Δασική Υπηρεσία που έχει την ευαισθησία , τη γνώση , τη στελέχωση και για αυτό την τελική ευθύνη.
Για λόγους λοιπόν Δημοσίου συμφέροντος που συνδυαστικά περιλαμβάνει την ασφαλή διέλευση και παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και την διαφύλαξη και προστασία των δασών ΖΗΤΑΜΕ:
- την ενεργή παρουσία των κατά τον νόμο αρμοδίων Υπηρεσιών και εκπροσώπου του Δήμου, ώστε η παρέμβαση στο δάσος να γίνεται στοχευμένα με σαφή υπόδειξη του Δασαρχείου και παρουσία εκπροσώπου του για την απαιτούμενη φροντίδα και αποτροπή αυθαιρεσιών ή ακόμη κερδοσκοπίας. Δε μπορεί η παρέμβαση και το είδος των ενεργειών, κλάδεμα ή υλοτόμηση να επαφίεται στην κρίση της ΔΕΔΔΗΕ ή ακόμη του εργολάβου.
- Αναγκαίες ενέργειες αντικατάστασης των καταστρεφόμενων δέντρων με αντίστοιχες δεντροφυτεύσεις και την απαιτούμενη φροντίδα για την ανάπτυξη των νέων δέντρων
- απομάκρυνση κορμών και κλαδιών με τρόπο που να αποτρέπεται η κερδοσκοπία.
- αναδάσωση καμένων εκτάσεων όπως ο Ριγανόκαμπος.
-Στη βάση αυτή ζητάμε από τη ΔΕΔΔΗΕ αναζήτηση λύσεων που διευκολύνουν την παροχή ενέργειας χωρίς τις καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ζητούμενη βιώσιμη ανάπτυξη όπως υπογειοποίηση ή εκτροπή της γραμμής διέλευσης.
Η ποιότητα της ζωής ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ!
Απευθυνόμενοι στην Υπηρεσία σας παρακαλούμε να εξετάσετε το πρόβλημα και να αναλάβετε πρωτοβουλίες για να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος

Οι ενεργοί πολίτες, οι κάτοικοι, οι Σύλλογοι
Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΗΡΟΚΟΜΙΤΙΣΣΑ» Αγροτικού Προσφυγικού Συνοικισμού
Πολιτιστικός Σύλλογος Αρόης
Πολιτιστικός Σύλλογος Ριγανόκαμπου «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
Πολιτιστικός Σύλλογος Ρωμανού Πατρών
Φιλοδασικός-Προοδευτικός Σύλλογος Σαραβαλίου
Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας