Την παράταση της αποχής των δικηγόρων αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του κλάδου στην Πάτρα.

Η απόφαση αφορά σε αποχή των δικηγόρων από όλες τις ποινικές δίκες μέχρι και την Παρασκευή 1.3.2024 καθώς επίσης και από «την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (Funds) μέχρι 31.3.2024».