Σημαντικά, όπως χαρακτηρίζονται, έργα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης ακτών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παίρνουν τον δρόμο της υλοποίησης, με σκοπό να προστατευθούν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, το φυσικό περιβάλλον, οι υποδομές, αλλά και οι περιουσίες πολιτών.

Τα έργα σε παραλιακές περιοχές των Δήμων Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, στην Αχαΐα, καθώς και στην περιοχή Όχθια Παλαίρου, του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία, πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος, με τον συνολικό προϋπολογισμό της δημόσιας δαπάνης να φθάνει περίπου τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Ελλάδας, έχει προχωρήσει στη σχετική πρόσκληση με τίτλο «Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που ωρίμασαν στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020».

Η συγκεκριμένη δράση, σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος, αφορά σε έργα για την προστασία από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, δηλαδή έργα προστασίας ακτογραμμής, όπως για παράδειγμα τεχνητή φυτοκάλυψη κατά μήκος των ακτογραμμών, θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, κυματοθραύστες, εγκατάσταση πυθμενικών προβόλων, άρση επεμβάσεων σε ποταμούς, κ.α.

Οι κατηγορίες αυτών των παρεμβάσεων, όπως αναφέρει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος, θα προγραμματιστούν λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, καθώς και τα πορίσματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας που προβλέπονται.

Στον Δήμο Πατρέων

Το μεγαλύτερο έργο πρόκειται να υλοποιηθεί στον Δήμο Πατρέων και συγκεκριμένα στις παραλιακές περιοχές Μονοδένδρι – Βραχνέικα - Τσουκαλέικα και Ροΐτικα.

Το έργο, σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος, αφορά την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από τη διάβρωση και ταυτόχρονα την αναβάθμιση των ακτών.

Ειδικότερα, οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την τεχνητή αναπλήρωση της ακτής με καθαρή άμμο, εγκάρσιους προβόλους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απωλειών του υλικού αναπλήρωσης και έργα θωράκισης της ακτογραμμής με κεκλιμένα πρανή φυσικών ογκολίθων, ώστε να απομειωθεί σημαντικά η διαβρωτική επίδραση των κυματισμών στην ακτή.

Παράλληλα, προς την πλευρά της παραλιακής οδού Μονοδενδρίου – Βραχνεΐκων προβλέπεται η διαμόρφωση πεζοδρομίου, συνολικού πλάτους 2,4 μέτρων.

Στις παραπάνω περιοχές οι μόνιμοι κάτοικοι ξεπερνούν τους 5.000, ενώ κάθε καλοκαίρι καταγράφεται σημαντικός αριθμός επισκεπτών, είτε για διακοπές, είτε για μία ολιγόωρη απόδραση από τα αστικά κέντρα, όπως η Πάτρα.

Ταυτόχρονα, λειτουργούν αρκετές επιχειρήσεις, όπως εστίασης και αναψυχής, που απειλούνται άμεσα από το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών.

Στη Δυτική Αχαΐα

Τα έργα στην περιοχή του Καλαμακίου, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, θα αφορούν την προστασία της ακτής και την τεχνητή αναπλήρωσή της με φυσικά υλικά, ώστε να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη διάβρωση.

Συγκεκριμένα, η διάβρωση έχει ως συνέπεια την εκτεταμένη μείωση του πλάτους της ακτής, την καταστροφή τεχνικών υποδομών, την ανατροπή φυσικών πρανών και την σημαντική υποβάθμιση του παράκτιου και υδατικού περιβάλλοντος.

Στην Πάλαιρο

Όσον αφορά στα έργα στην περιοχή, Όχθια Παλαίρου, του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, πρόκειται να υλοποιηθούν, σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος, ολοκληρωμένες και κατάλληλες τεχνικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των πρανών στην, εντός οικισμού, παράκτια περιοχή.

Μέσω λοιπών των έργων αναμένεται να αποκατασταθεί με τον πλέον φιλικό, προς το περιβάλλον, τρόπο η σημερινή κατεστραμμένη μορφή του παράκτιου μετώπου της Παλαίρου.