Το απαράδεκτο περιστατικό απόπειρας διακοπής του ρεύματος σε δημοτικό
σχολείο στον δήμο Καισαριανής δείχνει την κατεπείγουσα ανάγκη κυβερνητικής
παρέμβασης για την ανακούφιση των σχολικών επιτροπών από τα χρέη που
συσσωρεύτηκαν και είναι αδύνατον να αποπληρωθούν.
1. Με πρόσχημα την καπιταλιστική οικονομική κρίση του 2009 και το πλαίσιο
δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε από κυβέρνηση, ΕΕ, ΕΚΤ και
ΔΝΤ, η κρατική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των σχολείων μειώθηκε κατά 30%.
Για το 2009 το ποσό ανέρχονταν στα 180εκ€, το 2011 στα 120εκ€, το 2017 στα
100εκ€ και από το 2018 έως και το 2023 η τακτική ετήσια επιχορήγηση
κινείται στα 126εκ€.
2. Την περίοδο της πανδημίας του covid, που τα σχολεία επιβαρύνθηκαν με
επιπλέον κόστη υγιεινής και καθαριότητας, ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την
εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ η χρηματική απόδοση από τα κυλικεία ήταν
μηδενική, το κράτος δεν πρόβλεψε και πάλι καμία ουσιαστική επιχορήγηση.
3. Επιπρόσθετα, τα τελευταία τρία χρόνια, τα σχολεία πληρώνουν τη μεγάλη
αύξηση του κόστους ενέργειας, ενώ ο πληθωρισμός επηρεάζει τις λοιπές

συναλλαγές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δαπάνη ηλεκτροφωτισμού σε
ένα τυπικό 12θέσιο σχολείο ανά δίμηνο κυμαίνεται έως και 1.500€.
Παράλληλα, το κόστος θέρμανσης έχει εκτοξευτεί. Από τα 0,52 Ευρώ/lt
κόστος πετρελαίου θέρμανσης το 2009, το 2023 έφτασε στα 1,35 Ευρώ/lt.
Επίσης, σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ το κόστος αγοράς Φυσικού Αερίου, από
το 2017 μέχρι και το 2021, αυξήθηκε κατά 128%.
Σε όλο αυτό το διάστημα, ο κρατικός προϋπολογισμός είχε αδιαλείπτως περιθώριο
για εθελοντική φορολογία στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και για αναβαλλόμενους
φόρους στις τράπεζες, αλλά για τις σχολικές επιτροπές, δηλαδή, τα δημόσια σχολεία
όπου φοιτούν 1,5 εκ μαθητές, δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για την φοροαπαλλαγή
τους και εξακολουθούν έως και σήμερα να καταβάλουν φόρους με κάθε συναλλαγή
τους.

Σήμερα, μετά από τη χρόνια λαίλαπα, και παρά τα αιτήματα τις σχολικής κοινότητας,
η απουσία ουσιαστικής κρατικής παρέμβασης έχει καθηλώσει τα πραγματικά
διαθέσιμα των σχολικών ταμείων. Υπολογίζεται ότι το 80% της κρατικής
επιχορήγησης δίνεται για την αποπληρωμή των τιμολογίων ενέργειας, ύδρευσης,
τηλεπικοινωνιών και έμμεσων φόρων.
Σε κάθε περίπτωση τα συσσωρευμένα χρέη δε δύναται να αποπληρωθούν.
Σταδιακά το κόστος για απαραίτητες αγορές στα σχολεία και μικροσυντηρήσεις
μετακυλύεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Η πιθανότητα, δε, κάποιος πάροχος
ενέργειας να προβεί σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ή διακοπή παροχής είναι πολύ
μεγάλη.
Είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη η κυβέρνηση να διασφαλίσει την εύρυθμη
λειτουργία των σχολείων, ως οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε:
- διαγραφή χρεών, που οφείλονται στην προμήθεια προϊόντων ενέργειας, για
τα περίπου 700 ΑΦΜ σχολικών επιτροπών που υπάρχουν πανελλαδικά,
- γενναία αύξηση της επιχορήγησης και πάντως πάνω από τον τρέχοντα
πληθωρισμό,
- απαλλαγή της όποιας φορολογικής επιβάρυνσης για τις συναλλαγές των
σχολείων, ειδικό σχολικό τιμολόγιο για παροχή προϊόντων ενέργειας,
- απαγόρευση διακοπής ρεύματος, φυσικού αερίου ή νερού στα δημόσια
σχολεία της χώρας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΙΜΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ