Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Ετήσια Τακτική Γεν.Συνέλευση της Ενώσεως Συνταξιούχων Εμπόρων Ν. Αχαΐας που ορίστηκε με την υπ αριθμ. 147/25-01-2024 απόφαση του Δ.Σ. την 27η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 στα γραφεία μας (Πλατ.Γεωργίου Α 25) με τα ακόλουθα θέματα:
1) Διοικητικός Απολογισμός 2023
2) Ανάγνωση και έγκριση Εκθέσεως Ελεγκτικής Επιτροπής
3) Έγκριση οικονομικού Απολογισμού 2023 και Προϋπολογισμού 2024
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την 5η Μαρτίου 2024 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκος Στριφτούλιας