Σε εξέλιξη βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη το έργο "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών χώρων και κατασκευή δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων".

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας αναφέρει σε ανάρτηση του:

"Ενα σημαντικό έργο που υλοποιείται στη Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, στο Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras και θα αλλάξει σημαντικά την εικόνα του περιβάλλοντος χώρου.

- Εκτελούνται εργασίες που αφορούν σε διάστρωση σκυροδέματος και κατόπιν τοποθέτησης πλακών πεζοδρομίου έμπροσθεν του Πάρκου Ειρήνης. Στο άλλο
μισό (κατά μήκος) τμήμα πραγματοποιούνται εργασίες καθαίρεσης της υφιστάμενης πλακόστρωσης και απομάκρυνσης των καθαιρεθέντων υλικών.
- Εκτελούνται εργασίες διάστρωσης με μπετό έδρασης και κατόπιν
τοποθέτησης κρασπέδων στον υπό κατασκευή πεζόδρομο/ποδηλατόδρομο στο ΒΔ μέρος του Τμ. Οικ. Επιστημών.
- Εκτελούνται, εκ νέου, εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης ριζικών
συστημάτων των δένδρων στο τμήμα που αφορά στην οδό Erasmus μεταξύ των οδών Οδ. Ελύτη και Πυθαγόρα. Στο ίδιο τμήμα εκτελούνται εργασίες
κατασκευής ηλεκτρολογικών φρεατίων και προσαρμογή τους στον υπό
κατασκευή πεζόδρομο/ποδηλατόδρομο."