Ο δήμος Αιγιαλείας είναι σε προετοιμασία να μπει στη νέα εποχή ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς δρομολογείται η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων που θα λειτουργήσει στη θέση «Νησί» Τέμενης η οποία θα ιδρύσει ένα ακόμη ρεύμα» την διαλογή στην πηγή με τους καφέ κάδους.

Αυτή την εβδομάδα υπογράφεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία καλείται σε δεκαοκτώ μήνες να ολοκληρώσει τη Μονάδα, η οποία θα εξυπηρετεί και τον δήμο Καλαβρύτων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 ∆εκεμβρίου η «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» υπέγραψε σύμβαση ύψους 7,4 εκατ. ευρώ με τον ∆ήμο Αιγιαλείας, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας και της προμήθειας του απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού της μονάδας κομποστοποίησης και του εξοπλισμού συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων, καθώς και τη λειτουργία του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αποκομιδής και μεταφοράς των βιοαποβλήτων για χρονικό διάστημα 5 ετών.

Η υπογραφή της σύμβασης έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου το μεσημέρι, σε ειδική εκδήλωση στον χώρο των Παλαιών Σφαγείων. Μάλιστα, βάσει χρονοδιαγράμματος, από τη στιγμή που θα εγκατασταθεί ο εργολάβος, σε ενάμιση χρόνο η μονάδα θα βρίσκεται σε πλήρηλειτουργία.

Το υποέργο «Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων ∆ήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων» είχε αρχικό προϋπολογισμό 9.359.854,18 ευρώ συμπ. ΦΠΑ και η κατασκευή του χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου μέσω ΕΣΠΑ.

Η εγκατάσταση της μονάδας αφορά οργανικά απόβλητα που θα προέρχονται από προγράμματα διαλογής στην πηγή που πρόκειται το προσεχές διάστημα να εφαρμοστούν στον ∆ήμο Αιγιαλείας καθώς και πράσινα απόβλητα του ∆ήμου και επιχειρήσεων.