Τα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν επί μήνες πριν από την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου για τον γάμον αρρένων μεταξύ τους και θηλέων μεταξύ τους δεν έχουν συμβεί ποτέ στον χώρον των Βουλευτών αλλά και στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Ούτε και σ’ αυτό καθ’ αυτό το Κοινοβούλιον. Μήνες τώρα τα ΜΜΕ καλούν σε εκπομπές τους διαφόρους για να συζητήσουν περί του γάμου μεταξύ αρρένων! Επί μήνες φέρουν στην δημοσιότητα αυτό το θέμα τα ΜΜΕ και επιδιώκουν να πείσουν το αναγνωστικόν κοινόν ότι το Σ/Ν για τον γάμον μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου είναι αναγκαίον!! και πρέπει να ψηφισθεί!

Αρχικώς η παρούσα Κυβέρνηση είπε ότι για το θέμα θα ασχοληθεί στο τέλος της πενταετίας! Και όλως ξαφνικά το έφερε στην επιφάνεια προ δύο μηνών και δη με κατεπείγουσα μορφήν! Όταν δε άρχισαν οι ενδοιασμοί και οι αμφισβητήσεις των Βουλευτών του κυβερνώντος Κόμματος περί μη ψηφίσεως, μερικοί διέδιδαν ότι θα το καταψηφίσουν! αλλά η άρνησή τους αυτή ήταν επιφανειακή και άτολμη. Χωρίς βάθος και πεποίθηση! ‘Όταν ακούσθησαν ορισμένες άφωνες φωνές ο πρωθυπουργός για να θέσει τέρμα προέβη σε πράξη αντίθετη του Κανονισμού της Βουλής και των ισχυόντων σε κάθε Κοινοβουλευτικήν Ομάδα. Είπε ότι «είναι έκαστος ελεύθερος να μη ψηφίσει αλλά να απόσχει και δεν θα εφαρμόσω Κομματικήν πειθαρχίαν!». Το απαράδεκτον αυτό μέτρον αφαιρεί την γνώμην από τον Βουλευτήν και ισχύει μόνον του πρωθυπουργού!!! Άρα ψηφίζει μόνον ο πρωθυπουργός!! Πρόκειται για ταπεινωτικόν μέτρον σε βάρος του Βουλευτού! ο οποίος ποτέ δεν αντιδρά για να μη χάσει την έδραν! περιφρονώντας ελαφρά τη συνειδήσει τους ψηφοφόρους του! Και για να τους αναγκάσει να σιωπήσουν ο πρωθυπουργός είπε ότι μπορούν να απόσχουν! Μέγα Κυβερνητικόν λάθος έως ατόπημα! Σε άλλες περιπτώσεις τους καλεί έστω και οικουρούντες αν είναι να προσέλθουν ώστε να επιτευχθεί πλειοψηφία! Επειδή οι δυσκολίες για να ψηφισθεί το Σ/Ν για τον γάμον μεταξύ αρσενικών μεγάλωναν εφηύρε άλλον τρόπον. Όρισε ομάδα 5-6 Υπουργών με σκοπόν να κάμουν «μαθήματα» στους βουλευτές περί της ανάγκης ψηφίσεως του Σ/Ν!!! Τα «φροντιστήρια» άρχισαν και οι βουλευτές προσήλθαν! ως μαθητές πρώτης Τάξεως Δημοτικού Σχολείου! Μερικοί μετά το τέλος του «μαθήματος» είπαν χωρίς αιδώ. «Πείσθηκα για τον γάμον των ομοφύλων ζευγαριών και θα τον ψηφήσω» και άλλη «πείσθηκα θα τον ψηφίσω αλλά θα ενημερώσω τους ψηφοφόρους μου!!!! Δηλαδή όσα έλεγαν πριν ήταν «έπεα πτερόεντα», λόγια του αέρα από κάποιον αμαθή ο οποίος μέχρι τώρα ψήφιζε Νόμους για την τύχην της Ελλάδος και του Λαού της!!! Τους άλλους Νόμους τους ψηφίζουν χωρίς να τους διαβάσουν, χωρίς να τους αγγίξουν, αλλά μόνον επειδή τους εισηγήθη το Κόμμα τους! Και η ευθύνη των «φροντιστηριακών Υπουργών» είναι μεγίστη.

Όταν κατετέθησαν τα Σ/Ν για τα διαβόητα Μνημόνια που αφορούσαν το οικονομικόν άπαν της Ελλάδος, έγιναν μαθήματα; ΟΧΙ!!!!
Όταν κατετέθη το Σ/Ν για τις «χρυσές βίζες» που αλλοδαποί από όλην την Γην μπορούν να έρχονται να αγοράζουν οικόπεδον αξίας 200.000 Ευρώ και να μένουν στην Ελλάδα, έγιναν μαθήματα; ΟΧΙ!!!
Όταν ψηφίσθηκε η διαίρεση της ΔΕΗ και ακολούθως η διάθεση σειδιώτες άρχισαν να πωλούν ρεύμα με όπλον την απαράδεκτην και επαχθή «Ρήτραν Αναπροσαρμογής» έγιναν μαθήματα; ΟΧΙ!!
Όταν ήλθε για ψήφιση ο Νόμος περί ρατσισμού ο οποίος διώκει απηνώς τους Έλληνες υπέρ των αποίκων έγιναν μαθήματα στους βουλευτές τι θα ψηφίσουν ;; ΟΧΙ!!!!
Όταν ήλθε για ψήφιση ο Νόμος για το ΕΣΥ που περιορίζει δραματικώς την άνετην δυνατότητα των Ελλήνων προς θεραπείαν, έγιναν μαθήματα;; ΟΧΙ!!!!
Εκατοντάδες, χιλιάδες Νόμοι έχουν ψηφισθεί χωρίς να γίνουν Μαθήματα στους Βουλευτές τι θα ψηφίσουν κάτι το οποίον είναι άκρως προσβλητικόν δι αυτούς, αλλά και δι ημάς που τους επελέξαμεν ως τους πλέον ικανούς. Για ποίον λόγον έγινε τώρα αυτή η κοινοβουλευτική παρανομία;; Ποίον το βάρος της σοβαρότητος και της αναγκαιότητος αυτού του Νόμου; Λόγω δε των καινοτόμων εισηγήσεών του έπρεπε να ψηφισθεί με ποσοστόν 200 Βουλευτών! Τώρα με μίαν απλήν πλειοψηφίαν θα εγκριθεί και θα εισαχθει στην ζωήν μας!!

Και ποία η αναγκαιότητα αυτού του Νόμου και εισήχθη με κατεπείγουσα μορφήν όταν μας πνίγουν και μας διασύρουν, οι πορνείες, οι βιασμοί ανηλίκων, οι ξυλοδαρμοί ανηλίκων μεταξύ τους σε βαθμόν εγκληματικότητας, η ελευθέρα διακίνηση ναρκωτικών, οι διαρρήξεις, βασανισμοί γερόντων ή και θανατώσεις αυτών, τα ανεξέλεγκτα τροχαία και μύρια άλλα;

Έγιναν «μαθήματα» στους Βουλευτές να εκφράσουν την γνώμην τους περί αποτροπής αυτών;;;;;ΟΧΙ γιατί τότε ήσαν εγγράμματοι! Πως για τον συγκεκριμένον Νόμον χρήζουν φροντιστηρίου;;