Επαγγελματίες που ασχολούνται με τον καρκίνο (Ιατροί, Νοσηλευτές, Γυμναστές,
Διατροφολόγοι, Ψυχολόγοι κλπ)
Χώρος εκπαίδευσης: Αίθουσα ΠΜΣ Δημόσια Υγεία, Κτίριο Γ Ιατρικής, 1ος Όροφος
Στόχος εκπαίδευσης:
Καλές πρακτικές για την επιβίωση μετά το τέλος της θεραπείας σε 4 πυλώνες
✓ Άθληση
✓ Διατροφή
✓ Ψυχολογική υποστήριξη
✓ Βιωσιμότητα και περιβάλλον
Πρόγραμμα ημερίδας

 


Link: https://upatras-gr.zoom.us/j/93273310003?pwd=SXIwMzZIOXJjTThqWmRPSjR0K2cvdz09
➢ Θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης
➢ Θα τηρηθεί σειρά συμμετοχής
Διοργάνωση
• Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
• Crethidev