Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ. Μπούρα επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Π. Παπαδόπουλος για περαιτέρω ενίσχυση των συνεργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Π. Αβραμίδης. Στην προγραμματισμένη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με την θεσμική εκπροσώπηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την ανάγκη ύπαρξης χρηματοδοτικής γραμμής στη νέα Προγραμματική Περίοδο για το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και μία σειρά λοιπών ζητημάτων που ενδυναμώνουν τη συνέργεια εκατέρωθεν των δύο φορέων.