Η βρετανική οικονομία διολίσθησε σε τεχνική ύφεση το τελευταίο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Εθνικό Γραφείο Στατιστικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου συρρικνώθηκε κατά 0,3% τους τελευταίους τρεις μήνες του 2023, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχή τριμηνιαία πτώση, μετά τη συρρίκνωση κατά 0,2% την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Δύο συνεχόμενα τρίμηνα αρνητικής ανάπτυξης θεωρούνται ευρέως ως τεχνική ύφεση.

Και οι τρεις κύριοι τομείς της βρετανικής οικονομίας συρρικνώθηκαν το τέταρτο τρίμηνο: 0,2% στις υπηρεσίες, 1% στην παραγωγή και 1,3% στις κατασκευές.

Στο σύνολο του 2023, το βρετανικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα έχει αυξηθεί κατά μόλις 0,1%, σε σύγκριση με το 2022.

Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί αισθητά στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά παραμένει πολύ πάνω από αυτόν των οικονομικών εταίρων της χώρας και του στόχου 2% της Τράπεζας της Αγγλίας, πιέζοντας τα οικονομικά των νοικοκυριών.

Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 4% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο.