Κάτω από την «ομπρέλα» της «Έξυπνης πόλης» υπάγονται και τουλάχιστον τρεις δράσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος εντός της αστικής ζώνης, τόσο σε ότι έχει να κάνει με τον αέρα που αναπνέουμε, όσα και με την θάλασσα που μας περικλείει, περιμετρικά της Πάτρας.

Έτσι στον πρώτο διαγωνισμό που αφορά το φάκελο για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Έξυπνη πόλη που χρηματοδοτείται στο σύνολο του από το Ταμείο Ανάκαμψης, περιλαμβάνονται καινοτομίες που αφορούν τον άξονα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Αναλυτικά οι δράσεις αυτές είναι:

-Οχτώ νέοι σταθμοί μέτρησης της ποιότητας του αέρα που θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα σημεία της πόλης και γύρω από αυτήν.

-Εννέα σταθμοί μέτρησης της ποιότητας των υδάτων σε εννέα παραλίες που έχουν επιλεγεί και ανήκουν στην επικράτεια του Δήμου.

-Παρακολούθηση ροών σκαφών αναψυχής στο θαλάσσιο μέτωπο (Μαρίνα της Πάτρας) και διαχείριση των θέσεων ελλιμενισμού καθώς και αποτύπωση του  περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος  στην περιοχή.

Θυμίζουμε ότι ο φάκελος του Στρατηγικού Σχεδιασμού περιλαμβάνει συνολικά τρεις διαγωνισμούς που βρίσκονται ήδη στον αέρα και έτσι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε αναδόχους για να προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων.