Σύμφωνα με τα τελευταία νέα από τις εργασίες αποκατάστασης και ανάπλασης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, μέρος των εργασιών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη είναι οι βιοκλιματικές αναβαθμίσεις των ανοιχτών χώρων καθώς και η κατασκευή δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών.

Επίσης, εκτελούνται στοχευμένες εργασίες για την κατασκευή κρασπέδων έμπροσθεν του Πάρκου Ειρήνης, ενώ παράλληλα εκτελείται προσεκτική καθαίρεση υφιστάμενων ριζικών σε παρακείμενα δέντρα. Επιπλέον, συνεχίζονται οι χωματουργικές εργασίες που αφορούν την διάνοιξη του υπό κατασκευή ποδηλατοδρόμου/πεζόδρομου στο ΒΔ μέρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και δημιουργία υπόβασης με διάστρωση πρώτων υλικών. Αναφορικά με τις τεχνικές εργασίες στο Μουσείο Εκπαίδευσης του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών εκτελούνται εργασίες επίστρωσης δαπέδου.