Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) οργανώνει Ημερίδα για τα 40 χρόνια λειτουργίας του, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 (10.00 – 15.00) στο Αμφιθέατρο Ι-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές/τριες τον Σεπτέμβριο του 1984. Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ