Έως τις 29 Φεβρουαρίου θα καταβληθεί η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2023-2024 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Η καταβολή αυτή αφορά στο σύνολο των αγορών που έχουν τιμολογηθεί έως τις 31 Ιανουαρίου αλλά και που θα καταχωρηθούν τα απαιτούμενα στοιχεία έως και τις 15 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως το επίδομα αφορά στις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη), φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ) και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης. Διευκρινίζεται επίσης, πώς κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης. Επίσης επισημαίνεται πως τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας του δικαιούχου δεν επηρεάζουν το ποσό του επιδόματος.

Tι πρέπει να κάνετε εάν η πίστωση του λογαριασμού σας δεν πραγματοποιείται λόγω δήλωσης ανενεργού IBAN

Ο νέος αριθμός λογαριασμού IBAN θα δηλωθεί μέσω της πλατφόρμας myAADE. Στο myAADE οι πολίτες επιλέγουν «ΜΗΤΡΩΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ » και συνδέονται με τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς τους. Αφού συνδεθούν, συμπληρώνουν στο πεδίο «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» τον νέο αριθμό λογαριασμού.
Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης: Πότε θα δοθεί η τρίτη δόση

Έως τις 30 Απριλίου θα καταβληθεί η τρίτη δόση του επιδόματος στους δικαιούχους που έχουν πραγματοποιήσει αγορές έως τις 31 Μαρτίου και που έχουν καταχωρήσει τα σχετικά παραστατικά έως και τις 15 Απριλίου.