Βάρος στην διαχείριση της ενέργειας και της κατανάλωσης ρεύματος δίνουν οι δράσεις και καινοτομίες που έχουν αποφασιστεί από τον Δήμο στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ψηφιακή πόλη.

Μέσα στα έργα που περιλαμβάνονται και είναι να γίνουν στο πλαίσιο του όλου αυτού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι και ο άξονας της ενέργειας, δηλαδή η καταγραφή και η εξοικονόμηση ρεύματος σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και τα κτίρια που είναι στην διαχείριση του Δήμου.  

Συγκεκριμένα, στον πρώτο διαγωνισμό που βρίσκεται ήδη στον «αέρα» περιλαμβάνονται και τρία υπό έργα τα οποία στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Το πρώτο αφορά τη δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής των ενεργειακών καταναλώσεων, των εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών, και της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους 45 σχολικών συγκροτημάτων καταγραφής ελέγχων και μέτρησης του φωτισμού  που έχουν επιλεγεί.  

Το δεύτερο υπό έργο έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός συστήματος  διαχείρισης της ενέργειας το οποίο θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση κόμβων επικοινωνίας (ασύρματων και ενσύρματων) και ελεγκτές φωτιστικών σωμάτων.

Μέσω του συστήματος αυτού θα μπορεί να γίνει έλεγχος σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα δημοτικά κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δήμου, αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες και πεζόδρομους).

Σύστημα BMS σε πέντε δημοτικά κτίρια

Το τρίτο υπό έργο προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος Η/Μ εγκαταστάσεων (Building Management System, BMS) για τον έλεγχο και την διαχείριση της ενέργειας σε πέντε δημοτικά κτίρια.

Τα κτίρια αυτά είναι το  κτίριο Δημοτικής Μουσικής, στα Παλαιά Σφαγεία, στο Λαδόπουλο (αυτό θα αλλάξει αφού εκεί είναι να γίνει το έργο για την ανακαίνιση αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην χαρτοποιός ) και στα κτίρια του δημαρχιακού Μεγάρου Παντανάσσης 28 και Παντανάσσης 30 (το Παλαιό Αρσάκειο έχει ήδη τέτοιο σύστημα). Θυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός αυτός είναι στον «αέρα» και η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών λήγει στις 12 Φεβρουαρίου.