Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η προώθηση της βιώσιμης κτηνοτροφίας και αλιείας, η ενίσχυση της προστασίας της φυτικής παραγωγής και της εποπτείας της ποιότητας των τροφίμων, καθώς και η αντιμετώπιση ζητημάτων που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην αγροτική ανάπτυξη, είτε μέσω ανάληψης ουσιαστικών πρωτοβουλιών, είτε σε οργανωτικό επίπεδο, μέσω της ρύθμισης ζητημάτων επιμέρους φορέων και διαδικασιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Βουλής, το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη (6.2.2024) στις 13.00.