Οι συντάξεις Μαρτίου θα πληρωθούν νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία καθώς ο Φεβρουάριος έχει 29 ημέρες. Έτσι αλλάζει και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των συντάξεων.

Συγκεκριμένα οι συντάξεις Μαρτίου θα πληρωθούν:

Ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ , το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα πληρώσουν τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 τις συντάξεις. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι συντάξεις ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους που είναι συνταξιούχοι (μισθωτοί & μη μισθωτοί) από την 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) αλλά και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 θα δοθούν οι συντάξεις από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, το Δημόσιο, το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ, το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, το ΕΤΑΤ , ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.