Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών επισημαίνει ότι η παύση της λειτουργίας του βηματοδοτικού κέντρου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» έχει προκαλέσει σοβαρές «αρρυθμίες» στο χρόνο εξυπηρέτησης των καρδιοπαθών, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς αυτούς τους ασθενείς.

Μετά την υποβολή του φακέλου των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους του Νοσοκομείου, και την επιστημονική και διοικητική του έγκριση, παρακαλούμε για την κατεπείγουσα έγκριση της επαναλειτουργίας του βηματοδοτικού κέντρου εκ μέρους του ΚΕΣΥ και του Υπουργείου Υγείας, με την άμεση έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Η δε απώλεια της θέσης του Αναπληρωτή Διοικητή του ΓΝΠ «Άγιος Ανδρέας» από την υπάρχουσα προκήρυξη των Διοικητών, αποτελεί σημείο υποβάθμισης ενός Νοσοκομείου που κλήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας να αντιμετωπίσει και να καλύψει τις υπάρχουσες αυξημένες ανάγκες της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας.

Ζητούμε στήριξη, ενδυνάμωση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού με προκήρυξη μόνιμων θέσεων και αναπτυξιακή πνοή του Νοσοκομείου, ενώ είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε υποβάθμιση του ΓΝΠ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος                Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου       Γεώργιος Πατριαρχέας