Νέο εργαλείο προσωποποιημένης σύγκρισης τιμών για την αλλαγή συμβολαίου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σχεδιάζεται να ενταχθεί, άμεσα, στο e-Καταναλωτής, στο πλαίσιο αναβάθμισης του ρόλου της πλατφόρμας και στην μεταμόρφωσή της σε ουσιαστικό βοηθό του καταναλωτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε συνεργασία με την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) εκτιμάται ότι, από το Φεβρουάριο, ο καταναλωτής θα μπορεί να αξιοποιεί ένα νέο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών (energycost), για τα προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου, σε μία διαδικασία αλλαγής συμβολαίου. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η έρευνα που θα γίνεται θα είναι προσωποποιημένη για τη σύγκριση των τιμολογίων καθώς θα υπολογίζονται όλα τα συμπληρωματικά κόστη, ψιλά γράμματα, προνόμια, ρήτρες, δώρα κ.α. ώστε να έχει ξεκάθαρη εικόνα ο καταναλωτής για τα κόστη, τα οφέλη και την εξοικονόμηση που θα έχει.

Όμως, η αναβάθμιση της πλατφόρμας δεν αφορά μόνο στο νέο εργαλείο για την ενέργεια αλλά στην μετεξέλιξή της σε ουσιαστικό βοηθό του καταναλωτή και στην ενδυνάμωση του ρόλου του ως ρυθμιστή της αγοράς.