Δευτέρα 5 Φεβρουαριου 2024

Μαγειρεύουμε λατινοαμερικάνικο στο Bara.

Harris Kamisis & George Verriopoulos(Εγώ δλδ)

Κρασιά διαλέγει ο Nikos Stavropoulos.

Μουσική παίζει ο Theodoros Pigas

Guest Star chef Fanis Sagias