Λουκέτο σε επιχείρηση όπου διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, έβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για επιχείρηση που μετά από έλεγχο εντοπίστηκαν παρατυπίες με αποτέλεσμα να επιβληθεί λουκέτο.