Έρχονται αυτόματες κατασχέσεις με το σύστημα της Εφορίας «Eispraxis». Το μέτρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον ερχόμενο Ιούνιο και μέσω του συστήματος αυτού οι ελεγκτές θα μπορούν πιο εύκολα να εντοπίζουν και να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία από οφειλέτες. Υπενθυμίζεται δε πως το Eispraxis είναι μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή που ήδη έχει ενεργοποιηθεί στα ελεγκτικά και εισπρακτικά κέντρα και άμεσα θα εγκατασταθεί σε όλες τις Εφορίες της χώρας.

Eispraxis: Πώς θα λειτουργεί

Ως προς τον τρόπο που λειτουργεί το Eispraxis επισημαίνονται τα εξής:

Αρχικά θα ενημερώνεται για το οικονομικό προφίλ κάθε οφειλέτη.
Μετά θα αρχίσει άμεσα και εξονυχιστικά τον έλεγχο με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και με νέες έξυπνες ελεγκτικές μεθόδους γενικότερα
Μάλιστα το σύστημα θα περνάει στο στάδιο των κατασχέσεων εάν οι οφειλέτες δεν ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Ουσιαστικά το Eispraxis δίνει πληροφορίες για το τι μπορεί να κατάσχει η Εφορία έναντι των χρεών.
Η ανάπτυξη

Μόλις αναπτυχθεί πλήρως το σύστημα Eispraxis:

Μέσω κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου θα επιλέγονται υποθέσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ο σκοπός θα είναι η προτεραιοποίηση των πλέον εισπράξιμων ληξιπρόθεσμων οφειλών της φορολογικής διοίκησης.
Θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την εικόνα του οφειλέτη και των οφειλών και λοιπών συνδεδεμένων στοιχείων. Ο στόχος είναι να είναι δυνατή η υλοποίηση συμψηφισμών και ρυθμίσεων, η αποστολή ορθών ειδοποιήσεων και η λήψη κατάλληλων μέτρων
Θα υπάρξει αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφών και συμψηφισμών από διάφορες πηγές (φορολογικά χρέη, ασφαλιστικά χρέη, τελωνεία, παρακράτηση μέσω φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής) αλλά και θα συνδεθούν όλοι οι τρόποι εξόφλησης στον ίδιο τίτλο πληρωμής
Την ίδια στιγμή θα θα παρακολουθούνται:

-η πορεία και το είδος των οφειλών καθώς και οι ενέργειες για την είσπραξή τους

– οι ρυθμίσεις των οφειλών φορολογουμένων

– η απόδοση των μέτρων είσπραξης και η διαδικασία χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

Θα ενημερώνονται αυτόματα οι φορολογούμενοι για τις βεβαιωμένες οφειλές τους, την τήρηση ή μη των ρυθμίσεών τους καθώς και για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις και κοινοποιήσεις μέτρων αναγκαστικής είσπραξης
Θα ταξινομούνται οι υποθέσεις οφειλής βάσει συνόλου ιδιοτήτων (ονοματεπώνυμο οφειλέτη, ποσό οφειλής, χρονικό διάστημα καθυστέρησης υπόθεσης, ημερομηνία τελευταίας ενέργειας κ.λπ.)
Θα εφαρμόζονται κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και θα λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης με βάση τη συμπεριφορά του οφειλέτη και τις ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις για τα προτεινόμενα μέτρα

Πάντως μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημα Eispraxis, μετά θα αποσταλούν άμεσα ειδοποιητήρια για την επιβολή κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων που δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους προς το Δημόσιο.