Με ίδιους πόρους ανέλαβε το WWF Eλλάς να εκπονήσει επιστημονική μελέτη για το δάσος της Δαδιάς και άλλα οικοσυστήματα του Έβρου που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού.

Η μελέτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος, έχει στόχο τη συνολική αποτύπωση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς, η οποία έκαιγε για 16 ημέρες και επηρέασε περισσότερα από 935.000 στρέμματα.

«Η πυρκαγιά αυτή αποτελεί μια μαύρη και τραγική σελίδα στη σύγχρονη ιστορία του Έβρου» δήλωσε ο γενικός διευθυντής της οργάνωσης, Δημήτρης Καραβέλλας. «Το δάσος της Δαδιάς και γενικότερα η περιοχή της Θράκης έχει μια ιδιαίτερη σημασία για το WWF και έχει συνδεθεί με την ταυτότητα της οργάνωσης και την έως τώρα πορεία μας. Τώρα είναι η στιγμή της συνεργασίας και συστράτευσης δυνάμεων για να ξαναδώσουμε ζωή στον Έβρο».

Το WWF Ελλάς ήταν υπεύθυνο επί 30 χρόνια για τις δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας στην περιοχή του Έβρου, τις οποίες ανέλαβε από το 2022 η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης (ΕΠΒΘ), πάντα με την συνεχιζόμενη στήριξη του WWF Ελλάς.

Η μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου και θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την αποκατάσταση των δασών με γνώμονα τη βιοποικιλότητα αλλά και τα οφέλη στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, θα θέσει τους κύριους άξονες πάνω στους οποίους θα βασιστούν οι επιμέρους μελέτες εφαρμογής, θα αποτυπώσει χωρικά τις αναγκαίες παρεμβάσεις, θα υποδείξει τα άμεσα διαχειριστικά μέτρα που και θα καταλήξει σε σχέδιο αναδάσωσης για τουλάχιστον 4.000 στρέμματα.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από πόρους που είχε ήδη εξασφαλίσει το WWF Ελλάς από το διεθνές δίκτυο της οργάνωσης, για δράσεις υλοτομίας πριν την τελευταία πυρκαγιά.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν επιστήμονες από τα τμήματα δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και επιστήμονες από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε μια επιτροπή από μέλη των κεντρικών και τοπικών Δασικών Υπηρεσιών, του ΟΦΥΠΕΚΑ και του ΔΠΘ. Συμμετέχουν επίσης η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης και το γραφείο μελετών ForestPlan που μαζί με το WWF Ελλάς έχουν το γενικότερο συντονισμό της όλης διαδικασίας.

Παράλληλα με τη μελέτη αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων, η ΕΠΒΘ και το WWF Ελλάς, σχεδιάζουν μία ακόμα μελέτη που αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ενεργειακής αξιοποίησης των δασικών υπολειμμάτων του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου.

Η μελέτη αυτή αποτελεί τη βάση για έναν γενικότερο οδηγό διαχείρισης της δασικής βιομάζας, που σε συνδυασμό με άλλες παρόμοιες προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από άλλους φορείς, μπορούν να αποτελέσουν τον οδικό χάρτη γι’ αυτό το περίπλοκο ζήτημα.