Χιλιάδες φορολογικούς ελέγχους με αυτοματοποιημένες διαδικασίες διασταυρώσεων δεδομένων μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων ξεκινούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (AAΔΕ) σε φυσικά πρόσωπα, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας που υποκρύπτουν τη διάπραξη αδικημάτων εκτεταμένης και μεγάλης φοροδιαφυγής. Η διαφορά, αυτήν την φορά είναι το νέο ψηφιακό όπλο που έχει στα χέρια της η ΑΑΔΕ και ονομάζεται «Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας».

Με αυτό το νέο εργαλείο μπορούν άμεσα να ελεγχθούν όλες οι περιπτώσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας που υποκρύπτουν τη διάπραξη αδικημάτων εκτεταμένης και μεγάλης φοροδιαφυγής. Ειδικότερα, οι ελεγκτικές αρχές έχουν πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνουν με εξπρές διαδικασίες και να επεξεργάζονται στοιχεία και πληροφορίες από τα πιστωτικά ιδρύματα για κάθε ελεγχόμενο ΑΦΜ το ύψος των καταθέσεων, τους επενδυτικούς λογαριασμούς, τις πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, τις τραπεζικές θυρίδες, τους λογαριασμούς, αλλά και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια για τα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που θα καλούνται να αποστέλλουν οι Τράπεζες και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στις ελεγκτικές θα αφορούν:

Καταθετικός λογαριασμός πρώτης ζήτησης
Καταθετικός προθεσμιακός λογαριασμός
Χορηγητικός
Επενδυτικός (Παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.)
Άλλος
Πιστωτική Κάρτα
Τραπεζική Θυρίδα
Λογ/σμός Πληρωμών
Προπληρωμένη κάρτα (prepaid)
Ηλεκτρονικό πορτοφόλι

Στη συνέχεια τα εν λόγω στοιχεία αντιπαραβάλλονται αυτόματα με τις φορολογικές δηλώσεις των «υπόπτων» προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ύψος της κινητής περιουσίας και οι δαπάνες διαβίωσης δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που εμφανίζουν και στην περίπτωση που δεν καλύπτονται θα θεωρείται αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και το υπερβάλλον ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 33%.